Sự kiện ra mắt sản phẩm

Chúng tôi rất vui mừng thông báo sự kiện ra mắt hoành tráng của chúng tôi vào ngày 22/01 sắp tới, tại sự kiện này chúng tôi sẽ trình bày và thảo luận về phần mềm tốt nhất của hai đối tác đến từ châu Âu. Tìm hiểu những tính năng mới có trong BIM, pro IT, kiến trúc, xây dựng và kể cả thiết kế nội thất với chúng tôi. Hãy đến và tham gia cộng đồng xây dựng vào lúc 19:00 tối ngày 22/01 để học hỏi, kết nối và giữ liên lạc!

DREAMPLEX2 10-12Fl TP.HCM

Bạn muốn nói về các chủ đề #kiếntrúc, #thiếtkế, #xâydựng, #BIM hoặc các chủ đề liên quan, hãy cho chúng tôi biết- chúng tôi sẽ dành cho bạn 1 suất để trình bày ( hoàn toàn miễn phí)

OPEN LAUNCH EVENT

We are glad to announce our grand Launch event this month on 22nd of January, where we show and discuss foremost software of our two partners from Europe. Learn new features progressing in BIM, pro IT, architecture, engineering and even interior design with us. Come and join engineering community at 7pm on 22.01. to learn more, communicate, keep in touch!

DREAMPLEX 2, 10-12 Fl, HCMC

If you want to speak loud about any topic regarding #architecture, #design, #engineering, #BIM or any related, give us a sign – we have a spot for your presentation (surely free)!