KHÓA ĐÀO TẠO ALLPLAN BIM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI PHÂN HIỆU TP. HỒ CHÍ MINH

tháng hai, tháng Ba

Day 1

  • Làm quen với giao diện và các thao tác trong phần mềm.
  • Các bước tạo 1 dự án và quản lý dự án.

Home Exercise 1.1 – Structure

 

Home Exercise 1.2 – Cabinet

Day 2

  • Thiết kế phác thảo bằng các công cụ 2D.

Bài tập về nhà chỉ có sẵn trong Script. Vui lòng yêu cầu huấn luyện viên (Mr. Khôi) cho một bản sao.

Day 3

  • Dựng mô hình công trình xây dựng đơn giản.

Day 4

  • Làm việc với cốt thép.
  • Trình bày bản vẽ trên layout