Lớp đào tạo

Chọn khóa đào tạo cụ thể cho sở thích và trình độ của bạn

Chứng nhận đào tạo Allplan

Chúng tôi xác định nhu cầu của bạn và cung cấp các khóa đào tạo chuyên ngành để giúp bạn thành thạo Allplan BIM.

Cấp độ 0 – Bắt đầu

với allplan bim

Tìm hiểu Allpan BIM thông qua 10 hướng dẫn bằng video ngắn và hiểu khả năng của phần mềm BIM mạnh mẽ này.

ĐẾN CÁC VIDEO HƯỚNG DẪN

Cấp độ 1 – ALLPLAN CAD 1

Kiến trúc & kỹ thuật

3 ngày – Tìm hiểu tất cả các chức năng cơ bản quan trọng của Allplan và biết cách tạo Layout, bản vẽ thiết kế và chi tiết.

Thông tin và đăng ký

Cấp độ 2 – Allplan cad 2

Kiến trúc

2 ngày  –  Tìm hiểu tất cả các kỹ thuật quan trọng trong Allplan BIM để tạo ra một mô hình tòa nhà hoàn chỉnh từ nền móng đến mái nhà.

Thông tin và đăng ký

Cấp độ 3 – Allplan cad 2

Kỹ thuật

2 ngày –  Tìm hiểu tất cả các kỹ thuật quan trọng trong Allplan BIM để tạo ván khuôn và thiết kế cốt thép 3D.

Thông tin và đăng ký

Cấp độ 4 – POST PRODUCTION

Kiến trúc & kỹ thuật

2 ngày  –  Rendering, Representation, VR, BIM-Plus. Tìm hiểu các yếu tố cần thiết để giới thiệu tới khách hàng thành công

Thông tin và đăng ký

Cấp độ 5 – đào tạo đặc biệt

 

2 ngày  –  Được đào tạo chuyên môn về mô hình cầu, mô hình địa hình, đường hầm, Python part, lập trình.

Thông tin và đăng ký

Cấp độ 6 – FINE TUNING

Phiên bản 2018/19

1 ngày  –  Đối với tất cả những ai đã biết Allplan nhưng muốn tìm hiểu một quy trình làm việc hiệu quả để làm chủ các dự án.

Thông tin và đăng ký

Cấp độ 7 – CERTIFICATION

Giảng viên, người hướng dẫn

1 ngày  –  Trở thành người hướng dẫn hoặc giảng viên đại học được chứng nhận cho việc đào tạo Allplan với bốn chương trình chứng nhận đầy đủ.

Thông tin và đăng ký

Cấp độ 8 – mới trong allplan

Phiên bản 2018/19

2 days  –  Đối với người dùng Allplan 2015, cách tốt nhất để bắt kịp các tính năng và quy trình làm việc mới nhất.

Thông tin và đăng ký

THỜI GIAN HỘI THẢO CHO ĐÀO TẠO allplan

Thời gian hội thảo ALLPLAN BIM

Tháng 2

18 – 20 – Tháng  2 – Cấp độ 1 – mở đăng ký

Hội thảo 4 ngày UAH – mở đăng ký bên ngoài

Tháng 3

11 – 13 – Tháng 3 – Cấp độ 1 – mở đăng ký

18 – 19 – Tháng 3 – Cấp độ 2 – Kiến trúc CAD 2 – mở đăng ký

29 – 30 – Tháng 3 – Cấp độ 3 –Kỹ thuật CAD 2  – mở đăng ký

Tháng 4

12 – 13 Tháng 4 – Cấp độ 2 – Kiến trúc CAD 2 – mở đăng ký

19 – 20 Tháng 4 – Cấp độ 3 – Kỹ thuật CAD 2  – mở đăng ký