KIẾN TRÚC SƯ, KỸ SƯ, NHÀ THẦU

Phần mềm BIM chất lượng hỗ trợ cho kiến trúc sư và kỹ sư để làm việc trình độ cao với “Building Information Modeling”

TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO

Xác định nhu cầu của bạn và đào tạo phù hợp để làm chủ phần mềm và giảm thời gian thiết kế. Đào tạo dự án bắt đầu cho người mới

thiết kế ý tưởng hòa giải, BIM

Quy trình làm việc và phối hợp tốt hơn từ thiết kế đến xây dựng. Phần lớn những thách thức có thể được thực hiện đúng tiến độ và ngân sách

PHẦN MỀM CHO: THIẾT KẾ  –  HÌNH  ẢNH  –  MODELING  –  SẢN  XUẤT

PHẦN MỀM ĐẶC BIỆT CHO CÔNG NGHIỆP THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG

CHỨNG  NHẬN  ĐÀO  TẠO  CHO  PHẦN  MỀM  VÀ  CHUYÊN  NGHIỆP  THIẾT  KẾ

ĐÀO TẠO PHẦN MỀM

SOFTWARE TRAINING

Learn our software via tutorials on real project examples and get your Certificates in our certified Training Center.

CHUYÊN NGHIỆP TIẾNG ANH

TECHNICAL ENGLISH

Training Courses for Architects, Engineers and Designers. Improve your communication skill and be prepared for international collaboration.

THẠC SĨ

MASTERCLASS IN DESIGN

We provide Masterclasses in Design for Architecture, Engineering and interior Design on specialized subjects

KHÁI  NIỆM  THIẾT  KẾ,  MODELING,  ĐẠI  DIỆN

CONCEPT ARCHITECTURE

CONCEPT ENGINEERING

VISUAL REPRESENTATION

ARCHITECTURE – ID – LANDSCAPE

Our concept design will provide you all you need for a successful project

ENGINEERING

International Engineering Concepts for Significant Buildings and Infrastructure

VISUALIZATION AND PROJECT REPRESENTATION

We make your design representation stand out for clients and buyers.