KIẾN TRÚC SƯ, KỸ SƯ, NHÀ THẦU

Phần mềm BIM chất lượng hỗ trợ cho kiến trúc sư và kỹ sư để làm việc trình độ cao với “Building Information Modeling”

thiết kế ý tưởng hòa giải, BIM, dịch vụ tư vấn

Chúng tôi hỗ trợ bạn tham gia vào Thị trường bắt đầu từ lựa chọn trang web cho đến khi thiết kế phối hợp; từ phác thảo đến gói trình dưới sự giám sát và bàn giao.

TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO

Xác định nhu cầu của bạn và đào tạo phù hợp để làm chủ phần mềm và giảm thời gian thiết kế. Đào tạo dự án bắt đầu cho người mới.

CHÚNG TÔI CUNG CẤP PHẦN MỀM CHO [CÔNG NGHIỆP AEC] ĐỂ THIẾT KẾ – MÔ HÌNH – TÍNH TOÁN – SẢN XUẤT – HOẠT ĐỘNG
WE PROVIDE PRO CONS-Y – RESEARCH – ENGINEERING – DESIGN – AEC MODELING – VISUALIZATION – MEDIATION

ARCHITECTURE

Our concept design will provide you all you need for a successful project

INTERIOR DESIGN

For Brand office in Fashion or industrial space to Residential units or houses

LANDSCAPING

Great landscaping to enhance your masterplan, resort project or park

RESEARCH

specific assignments in the industry fields including marketing analysis

ARCHVIZ

We make your design representation stand out for clients and buyers.

CONSULTANCY

Market entrance from site selection to design and construction management

ENGINEERING

Structural engineering concepts and conventional design. precast full support

DESIGN & OBJECTS

INFOGRAPHICS DESIGN IN INTERIOR AND EXPERIO, 3D OBLECTS MODELING AND DESIGN

CHỨNG NHẬN ĐÀO TẠO PHẦN MỀM, TIẾNG ANH VÀ THIẾT KẾ CHUYÊN NGHIỆP

XÁC NHẬN ĐÀO TẠO PHẦN MỀM

Tìm hiểu cách làm chủ phần mềm trong Trung tâm đào tạo được chứng nhận của chúng tôi.

CÔNG NGHỆ TIẾNG ANH

Training Courses for Architects, Engineers and Designers. Improve your communication skill and be prepared for international collaboration.

MASTERCLASS IN DESIGN

We provide Masterclasses in Design for Architecture, Engineering and interior Design on specialized subjects