LIVE

ArchlineXP Live mang thiễt kế của bạn vào cuộc sỗng

Khám phá mô hình thiết kế

Cảm hứng thiết kế của bạn chạm đến khách hàng là khi họ có thể tự do ngắm nhìn, cảm nhận và trải nghiệm sản phẩm ngay trước cả khi được đưa vào thực tế.

Mang thiết kế đến cuộc sống

Hình ảnh tĩnh ở quá khứ, nhưng vẫn mang lại cho thiết kế của bạn sự sống động, không gian mở với đầy sự vận động, thảm thực vật, con người và cuộc sống.

Bắt đầu vận hành

Hướng dẫn quay trực tiếp, videos chất lượng cao và nhiều hơn nữa: tất cả về sự chuyển động

Tìm hiểu chi tiết hơn

ArchlineXP Live mang thiễt kế của bạn vào cuộc sỗng

Xem webinar chi tiết của chúng tôi về việc sử dụng ARCHLine. XP LIVE hàng ngày

Con Người

Nước

Phương tiện

Tính năng

ARCHLine.XP LIVE là một phần mềm dễ sử dụng, phần mềm đồ họa archviz giá cả hợp lí để biến thiết kế 3D của bạn thành một mô hình chỉnh thể, , tạo ra hình ảnh, video và hướng dẫn quay trực tiếp chất lượng cao..

Không mất nhiều thời gian để kết xuất (Render), bạn có thể tương tác với các yêu cầu của khách hàng ngay lập tức, nhanh chóng và phản ánh các sửa đổi trong vài phút, bất kể quy mô và mức độ phức tạp của dự án của bạn. Thời gian kết xuất ngắn, đồng nghĩa bạn có nhiều thời gian cho sản phẩm hơn.

Bằng cách mô phỏng ánh sáng tự nhiên, đèn, thảm thực vật, nước và các tính năng môi trường khác, bài thuyết trình của bạn sẽ truyền tải thông điệp và ý tưởng một cách hiệu quả.

Bạn có muốn thử trải nghiệm đó?

Kiểm tra các yêu cầu hệ thống của ARCHLine.XP LIVE để tìm hiểu loại máy tính nào bạn sẽ cần để đưa các thiết kế của bạn vào cuộc sống.

XEM SỰ KHÁC BIỆT

Xem hình ảnh bên dưới và tiết lộ những gì ARCHLine.XP Live cung cấp.