Renga Architecture – Renga Kiến Trúc

THIẾT KẾ VỚI 3D

Renga Architecture tập trung vào việc làm cho thiết kế tiện lợi và làm cho tất cả các công cụ có sẵn trong 3D

Để tận dụng tối đa sự sáng tạo, người dùng được cung cấp một không gian 3D không giới hạn để thiết kế. Vì mục đích của chúng tôi là cho phép người dùng làm việc thoải mái trong môi trường 3D, chúng tôi đã lựa chọn có chủ ý để đảm bảo tất cả các công cụ cần thiết có thể giải quyết các vấn đề thiết kế hoạt động ở chế độ 3D.

Bạn có quyền tự do xử lý bất kỳ số cấp và tầng nào đồng thời có thể truy cập các loại phần tử phổ biến nhất một cách dễ dàng, cùng với các công cụ để sửa đổi chúng. Với mỗi lệnh là một loạt các khung nhìn, loại và kiểu để giải quyết các vấn đề nghiêm trọng trong thiết kế các tòa nhà được làm bằng các mẫu kiến trúc phức tạp.

Tuy nhiên, chế độ thiết kế 2D có sẵn trong Renga Architecture cho thấy chế độ xem bản thiết kế ở mọi cấp độ, nhưng không hạn chế người dùng về chức năng. Trong khi làm việc ở chế độ bản thiết kế, bạn tiếp tục xây dựng mô hình 3D của dự án.

CẢI THIỆN TRẢI NGHIỆM NGƯỜI DÙNG

Khi chúng tôi phát triển hệ thống thiết kế mới, một trong những nhiệm vụ của chúng tôi là tạo ra giao diện người dùng chính xác với ngữ cảnh hơn

Để đi đến kết quả này, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu về cách người dùng giải quyết các nhiệm vụ. Chúng tôi đã dành thời gian thực hiện các quy tắc tương tác giữa người dùng và hệ thống, thiết kế diện mạo của mặt phẳng làm việc và phát triển logic về cách các lệnh sẽ được xử lý.

Kết quả là môi trường thiết kế của Renga Architecture tạo được sự thoải mái cho người thiết kế trong suốt một ngày làm việc từ 8 đến 12 giờ. Giao diện cân bằng với gam màu trầm, sự bố trí mô hình hiệu quả trong không gian 3D, hệ thống điều hướng thuận tiện và các lệnh được nhóm với nhau theo chức năng khiến trải nghiệm của người dùng trở nên đơn giản và dễ sử dụng.

LINH HOẠT SƠ BỘ

Chúng tôi thiết kế một hệ thống thử loại bỏ đi tất cả những trường hợp mô tả các phần tử và thiết bị xây dựng

Tương tự như vậy, người dùng không nên bị ràng buộc bởi các sách tham khảo trống (không có cấu hình thành phần bắt buộc) hoặc bị ép buộc phải mua cơ sở dữ liệu từ các nguồn bên ngoài.

Người dùng cần một công cụ phổ quát tạo ra bất kỳ loại cấu hình tòa nhà nào từ các yếu tố. Renga Architecture cung cấp một trình soạn thảo kiểu cho tất cả các loại đối tượng. Các trình soạn thảo này cho phép bạn tạo các loại phần tử mới theo cách khá tự nhiên. Thay vì truy cập danh mục và cơ sở dữ liệu tham chiếu, người dùng truy cập các kiểu phần tử được lưu và sửa đổi nhanh chóng. Các yếu tố sửa đổi được chuyển dễ dàng sang các dự án khác và do đó có thể được chia sẻ trên toàn văn phòng và với khách hàng.

ĐIỀU HƯỚNG TÀI LIỆU DỰ ÁN

Renga Architecture được thiết kế để có cấu trúc dự án thuận tiện, trực quan để bạn điều hướng. Các dự án được điều hướng trực tiếp thông qua mô hình 3D hoặc bằng cách sử dụng Project Explorer.

Các kiến trúc sư thường tạo ra các mô hình 3D có chứa thông tin được biểu thị bằng các ký hiệu, chẳng hạn các vết cắt, mặt tiền và các mức (sàn). Người dùng truy cập thông tin nhúng bằng cách chỉ vào bất kỳ ký hiệu nào, và sau đó thông qua menu thả xuống, hệ thống sẽ chuyển sang chế độ trình bày bản thiết mà người dùng đã chọn.

Chế độ Project Explorer chứa tất cả các chế độ xem được sắp xếp theo thứ tự logic mà hệ thống lấy được tự động từ các mô hình 3D. Nó cung cấp cho người dùng quyền truy cập vào các tầng, vết cắt, mặt chính và bản vẽ.

TẠO BẢN VẼ

Công việc quan trọng nhất đến cuối quá trình thiết kế, nơi các bản vẽ ( bố trí) được tạo ra để sử dụng bởi các đội ngũ xây dựng.

Tất cả những gì bạn phải làm cho bố cục là đặt các khung nhìn đã tạo (cấp độ, mặt tiền, vết vết cắt) theo tỷ lệ yêu cầu trong bản vẽ. Các khung nhìn được sắp xếp trong các bản vẽ là các hình chiếu, tự động thu được từ mô hình 3D được liên kết với dự án. Bất kỳ sửa đổi nào cho mô hình sẽ ngay lập tức thay đổi hình học trong bố cục.

Chế độ vẽ là một trình chỉnh sửa đồ họa quy mô đầy đủ cho phép bạn thêm các đồ họa nguyên mẫu cần thiết vào các bản vẽ thủ công, cửa hầm, lấp đầy, dấu độ cao và kích thước. Khía cạnh quan trọng của chế độ này là các dự đoán được đưa ra tuân thủ SPDS hoặc các tiêu chuẩn khác nếu bạn làm việc với khách hàng quốc tế.

TRAO ĐỔI DỮ LIỆU

Để tối đa hóa sự tích hợp của Renga Architecture vào các môi trường thông tin đã tồn tại ở các công ty thiết kế, chương trình của chúng tôi xuất dữ liệu sang các hệ thống khác dưới dạng tệp .ifc, .dxf hoặc .obj.

IFC được sử dụng bởi thiết kế BIM, DXF bởi các hệ thống CAD và OBJ bởi phần mềm kết xuất và hoạt hình 3D. Trao đổi thông tin phi đồ họa được hỗ trợ thông qua các tệp .csv, một định dạng mở và không độc quyền được hỗ trợ bởi hầu hết các hệ thống dữ liệu.

Điều này giúp bạn có thể sử dụng dữ liệu dự án 3D và 2D khi công ty bạn cần và trong số tất cả các thành viên trong nhóm trong mỗi giai đoạn của dự án.

KHẢ NĂNG ARTISAN RENDERER

Các khả năng của Artisan Rendering for Renga bao gồm các tính năng sau:
  • Loại bỏ nhu cầu xuất các mô hình và nhập chúng vào các trình kết xuất độc lập
  • Bao gồm một loạt các kết cấu
  • Cho phép bạn thêm họa tiết của riêng bạn
  • Cung cấp một loạt các cài đặt chiếu sáng
  • Áp dụng nền từ các thư viện tiêu chuẩn và từ các thư viện do bạn cung cấp

Để tiết kiệm thời gian đáng kể cho người dùng trong việc giảm bớt việc áp dụng họa tiết, Renga Architecture triển khai nhóm đối tượng theo vật liệu. Điều này cung cấp cho bạn hai lợi ích: khi một đối tượng được gán một kết cấu, tất cả các đối tượng khác trong nhóm sẽ nhận được cùng một kết cấu; khi một kết cấu cần được thay đổi, kết cấu cho tất cả các đối tượng trong nhóm sẽ tự động thay đổi. Nhóm vật liệu làm cho nó có thể áp dụng kết cấu cho các đối tượng riêng lẻ và tất cả các đối tượng, theo yêu cầu.